Hjalmar Bergman Samfundets stadgar

Stadgar för Hjalmar Bergman Samfundet, slutgiltigt antagna vid årsmötet i Örebro 21 september 2013

Stadgar antagna 2013