Arkiv

Med Hjalmar i Västerled

Lördagen den 25 maj är det dags för vårutflykt Med Hjalmar i Västerled, söker vi spår efter Hjalmar Bergmans diktade värld i det vackra Västernärke. Vi tar hjälp av den pålitlige, kunnige och entusiastiske Erik Hjalmar Linder,…

Sten Wistrand om Hjalmar i Amerika

Hjalmar Bergmans amerikanska mardröm”Oss emellan sagdt så har jag aldrig vantrifts någonstans så som här.” NärHjalmar Bergman för 100 år sedan besökte USA var han full av kritik av ettslag som väl i dag skulle uppfattas som vänster,…

Årsmöte 2024

Årsmötet äger rum lördagen den 23 mars på Elgerigården i Örebro Verksamhetsberättelse för 2023 Samfundets styrelse har sedan årsmötet den 22 april 2023 bestått av Ingar Beckman Hirschfeldt (ordförande/skattmästare), Gunnel…

Bakom och framför kameran. Ny bok

”Det började i Rom 1910. Författaren Hjalmar Bergman gav sin hustru Stina en kamera på hennes födelsedag den 29 april. Så inleder Kerstin Dahlbäck denna sympatiska och annorlunda bok om det äkta paret Bergman. Boken är inte minst…

Kerstin Ekman läser Hjalmar Bergman

Kerstin Ekman skriver i sin bok Min bokvärld: När jag inte kan sova går jag upp och hämtar en bok. Oftast lite slumpvis. Efter en stund låg jag och läste i Hjalmar Bergmans Jag Ljung och Medardus. Det är fint att tänka på de världar…

Novell i advent i Wadköping

Välkomna till Hjalmar Bergman Museet lördagar och söndagar i advent!

Jag Ljung och Medardus

I början av december har vi i samfundet samtal om Jag, Ljung och Medardus i hemmiljö. (se evenemang). För att förbereda sig kan man tänka som Kerstin Ekman: "När jag inte kan sova går jag upp och hämtar en bok. Oftast lite slumpvis.…

Hjalmar Bergman och Franz Kafka

Ett oväntat möte Sten Wistrand låter två 140-åringar Hjalmar Bergman och Franz Kafka samtala om livet och litteraturen. I lokalen Uppslaget klockan 10.30 på Litteraturens lördag i Örebro den 18 november

Jubileumsfesten

Ett Wadköpinskt Divertimento i en akt eller (Ett drömskt spel om att författa) av Arne Johnsson uruppfördes under festmiddagen den 19 september till Hjalmar Bergmans ära och till stor förnöjelse för och deltagande också av de närvarande…

Hjalmar Bergmans sagor

Ett urval sagor har givits ut på franska av Au Nord les étoiles i Paris i samarbete med La Bibliothèque Sainte-Geneviève. Två böcker har kommit ut, först Le troll et le rayon de soleil som kom 2017 (översatt av Anna Marek). 2020…