Verksamhetsberättelse för 2017
Hjalmar Bergman Samfundets styrelse har sedan årsmötet den 9 april 2017 bestått av Ingar Beckman Hirschfeldt (ordförande) Pär Bäckman, Helena Cho Györki, Gunnel Grundberg, Inger Hullberg (sekreterare), Jan Holmquist, Clas Jackert (skattmästare), Arne Johnsson, Börje Rosmark, Sten Wistrand och Lasse Zilliacus. Revisorer har varit Inger Öhman och Berndt Öhman med Lars Molin som revisorssuppleant. Valberedningen har bestått av Peter A. Sjögren (sammankallande) och Brita Molin.
Hjalmar Bergman Samfundet är medlem av DELS, De litterära sällskapens samarbetsnämnd. Kontaktperson har varit Ingar Beckman Hirschfeldt.
Medlemsavgiften har varit 300 kr för enskild medlem, 100 kr för familjemedlem liksom för studerande samt 3000 kr för ständigt medlemskap. Det ekonomiska utfallet av verksamhetsperioden framgår av balans- och resultaträkningen. Samfundet hade vid årets slut 161 varav 5 nya medlemmar.
Samfundets styrelse har sammanträtt 5 gånger under verksamhetsperioden.
Årsmötet ägde rum måndagen den 9 april 2017 på biografen Roxy i Örebro. Styrelseledamoten Anna Wolodarski och revisorerna avtackades. Ny ledamot i styrelsen Helena Chou Györki och en ny revisor och revisorssuppleant. Efter årsmötet såg vi stumfilmen Flickan i frack från 1926 i ett fullsatt Roxy med stumfilmspianoackompanjemang av Erik Oldberg. Därefter kaffe med Flickan i frack-bakelser på Hotell Borgen där teatermannen Magnus Wetterholm kåserade Jag tog Hjalmar Bergman vid handen och ledde honom upp till Stadra!
Program i övrigt
Tisdagen den 28 februari på Dansmuseet Herr von Hancken och Carl Fredrik Reuterswärd. Reuterswärd har donerat sina målningar inspirerade av Herr von Hancken till Dansmuseet och visades nu för oss. I samarbete med Dansmusei vänner lockade vi en storpublik att lyssna till Måns Hirschfeldts föredrag om Reuterswärd, se ett utdrag ur Blomdahls opera Herr von Hancken, få en kommentar från Laila Andersson som var med i föreställningen 1965 på Stockholmsoperan och höra Stewe Claeson kåsera fritt ur hjärtat med anknytning till Bergman och Reuterswärd.
Söndagen den 26 mars på ABF i DELS regi hade vi ett tredelat program med Sten Wistrand, Arne Johnsson och Pär Bäckman samtalande om Hjalmar Bergman ”Här har du mig”, en monolog om Hjalmar Bergman Bakom fem stängda dörrar av och med Per Söderberg och Agneta Ljung som läste ur fästmansbreven. Söndagen den 20 augusti deltog vi i Världens längsta bokbord då vi sålde samfundets titlar samt skönlitteratur som second hand.
Hjalmar Bergmans födelsedag den 19 september ska enligt stadgarna årligen uppmärksammas. Vi firade lördagen den 16 september och uppmärksammade att det var 50 år sedan Samfundet genom insamlade medel bekostade den skulpturgrupp som står utanför teatern av skulptören Rune Rydelius, Sagan ”Vem tror på sagor här?” Pär Bäckman som intervjuat konstnären och slagit i gamla tidningslägg framställde invigningen och evenemanget livligt och roande med intervjuer med Erik Hjalmar Linder och åskådare som tyckte högst olika om skulpturgruppen. Sedan fick vi höra utdrag ur pjäsen Sagan med Anita König och Agneta Ljung. På det efterföljande ”afternoontea” fick vi också en fin bakelse som liknade skulpturen. Då passade vi på att till den duktiga kocken överlämna samfundets gåva till Hotell Borgen, en reproduktion av ett porträtt av Hjalmar Bergman av konstnären Göran ”art Vargas” Lindgren, som styrelseledamoten Pär Bäckman skänkt till samfundet för att skänka vidare till Hotell Borgen.
I samarbete med Timmermansgården inbjöd vi söndagen den 15 oktober till ett intressant och intresseväckande samtal om romanen Chefen fru Ingeborg med Kerstin Dahlbäck och kulturredaktören Malin Ullgren. Anita König läste högt ur romanen. Fullsatt sal, kaffe och bokförsäljning i pausen.
Den 11 november var det Litteraturens lördag på stadsbiblioteket i Örebro. Där hade vi ett program kallat Om Hjalmar – ett samtal om författaren och personen Hjalmar Bergman mellan Pär Bäckman, Erik Furumark, Arne Johnsson, Sten Wistrand. Vi hade också ett informationsbord.
Årets bokcirkelbok var En döds memoarer. Kerstin Dahlbäck inledde cirkeldiskussionen på Timmermansgården torsdagen den 7 december kl. 18. Boken diskuterades även i Örebro den 12 december kl. 16 hemma hos Inger Hullberg.
Hjalmar Bergman Samfundet har en hemsida http://hjalmarbegmansamfundet.se och en grupp på Facebook Hjalmar Bergman och hans vänner.
För styrelsen

Ingar Beckman Hirschfeldt Inger Hullberg