Hjalmar Bergman Samfundet har boksläpp på Nedre Manilla

Hjalmar Bergman Brev II utges nu i april. Boken utges av Bonniers och ingår i Hjalmar Bergman samfundets skriftserie. Den kommer att presenteras torsdagen den 5 maj 2011 på Nedre Manilla, Djurgårdsvägen 230 klockan 17.30. Skådespelaren Christian Berling kommer att medverka med uppläsning.

I samband med presentationen kommer vi att få en visning av porträttsamlingen. Samfundet bjuder på landgång och vin. Medlemmar kan avhämta sina exemplar av boken på plats. Till de medlemmar som inte kan vara med vid det tillfället kommer boken senare att distribueras med post.

Mötet arrangeras för medlemmarna. Anmälan om deltagande till Inger Hullberg, Järntorgsgatan 9, 703 61 Örebro

eller med e-post exbru@hotmail.com snarast möjligt och senast den 29 april.

Anteckna också redan nu att samfundets årsmöte äger rum lördagen den 17 september 2011 då vi gör ett besök på Segelholmen utanför Dalarö. Segelholmen var ju Hjalmar och Stina Bergmans sommarställe och den nuvarande ägaren Fredrik Sandin har lovat oss att få komma på besök.

Hjärtlig välkomna och vänliga hälsningar!

HJALMAR BERGMAN SAMFUNDET
Styrelsen