Utflykt till Hjalmars och Stinas sommarö Segelholmen efter årsmötet 2011 i Dalarö.
Foton Clas Jackert och Sonja Svensson