Styrelse

Hjalmar Bergman Samfundets styrelse 2015–2016

Ordförande Ingar Beckman Hirschfeldt f.d. bibliotekschef, Stockholm
Sekreterare   Inger Hullberg, f.d. adjunkt i svenska och franska, f.d. teaterrecensent, Örebro
Skattmästare Clas Jackert, f.d organisationsdirektör, Österåker

Ledamöter 

Pär Beckman, sjuksöterska, Örebro

Gunnel Grundberg, psykolog, Stockholm

Jan Holmquist, konsult, antikvariatsbokhandlare, Stockholm och Borgholm

Arne Johnsson, författare, bibliotekarie, Lindesberg

Börje Rosmark, psykolog, Upplands Väsby

Sten Wistrand, litteraturvetare, universitetslektor, litteratur- och  teaterkritiker, Örebro

Anna Wolodarski, f.d bibliotekarie, Stockholm

Lasse Zilliacus, kapellmästare, översättare, Stockholm

Kontakt      

Ingar Beckman Hirschfeldt ingar.ibh@gmail.com (allmänna frågor)

Inger Hullberg exbru@hotmail.com (medlemsfrågor)

Eller använd kontaktformuläret på hemsidan.