Styrelse

Hjalmar Bergman Samfundets styrelse 2018-2019

Ordförande Ingar Beckman Hirschfeldt f.d. bibliotekschef, Stockholm
Sekreterare   Inger Hullberg, f.d. adjunkt i svenska och franska, f.d. teaterrecensent, Örebro
Skattmästare Ingar Beckman Hirschfeldt
Ledamöter 
Pär Bäckman, sjuksöterska, lärare Örebro

Karin Englund, fd regeringstjänsteman Stockholm

Gunnel Grundberg, psykolog, Stockholm

Jan Holmquist, konsult, antikvariatsbokhandlare, Stockholm och Borgholm

Arne Johnsson, författare, bibliotekarie, Lindesberg

Pontus Plaenge, skådespelare och regissör

Börje Rosmark, psykolog, Upplands Väsby

Sten Wistrand, litteraturvetare, universitetslektor, litteratur- och  teaterkritiker, Örebro

Lasse Zilliacus, kapellmästare, översättare, Stockholm

Kontakt      

Ingar Beckman Hirschfeldt ingar.ibh@gmail.com

Inger Hullberg  inger.a.hullberg@gmail.com  (medlemsfrågor)