Arkiv

Stina har fått en kamera

Kerstin Dahlbäck berättar om några fotografier. Lördagen den 17 april efter årmötet som startar 10.oo på ZOOM. Anmälan till Gunnel Grundberg gunnel.grundberg@gmail .com

Hjalmar Bergman föredrag på Edsberg, texten

Jag ska berätta om författaren Hjalmar Bergman, lite kort om hans liv och mer om hans böcker. Hjalmar Bergman, född 1993, växte upp i Örebro med en älskad mamma två systrar och en fordrande pappa. Det finns flera adresser i Örebro…

Föredrag om Hjalmar Bergman på Youtube

Ingar Beckman Hirschfeldt höll föeedrag på Edsbergs slott inför Jesper Dalundes kamera och ordföranden i Skönlitterära Författarsällskapet Nord, Gunnar Sahlin. Kolla länken här för att se inspelningen! https://l.facebook.com…

Mona Malm en stor Hjalmar Bergmanskådespelare

Teaterkritiker, regissörer och kolleger har uttryckt stor saknad vid skådespelerskan Mona Malms död och understrukit hennes yrkesskicklighet och varma mänsklighet. Jag vill här lyfta fram en särskild aspekt på hennes rika konstnärskap:…

Novellisten Hjalmar Bergman – ett smakprov av Peter A. Sjögren

Herr Markurells död och andra noveller Hjalmar Bergman: Herr Markurells död och andra noveller (1941; 2:a uppl. Albert Bonniers Förlag 1942; 199 s.). Utgåvan innehåller: ”Herr Markurells död” (ursprungligen…

Vinnare och svar till jultävlingen

Grattis till tre vinnare till julens FRÅGESPORT: Peter A Sjögren, Peter Appelros och Anne Wahlberg. Här kommer rätta svaren: A.Julspel hörde till traditionerna i Wadköping. Men vem var det som i Annalerna fick det här omdömet:…

JULNÖTTER frågesport om Hjalmar Bergman och hans verk

FRÅGESPORT arrangerad av Hjalmar Bergman Samfundet Julen 2020. Lycka till och God Jul! A. Julspel hörde till traditionerna i Wadköping. Men vem var det som i Annalerna fick det här omdömet: ”Ett mera fulländat Jesusbarn hade aldrig…

Vi firade Hjalmar Bergmans födelsedag i Wadköping

Sagor nonstop i Teaterladan 10-14. Hjalmar Bergmans sagor lästes av skådespelare och medlemmar ur Hjalmar Bergman Samfundet. Pär Bäckman var cermonimästare. Vi fick höra underbara och underfundiga sagor som lästes från en förtrollad…

"Det är själen som tar kål på kroppen"

Hjalmar Bergmans onda cirkel av svartsjuka, alkohol- och narkotikamissbruk.Författaren Hjalmar Bergmans liv präglades av stor kreativitet och omfattande litterär produktion men också av ett kaotiskt privatliv med svartsjuka, substans-missbruk…

Herr von Hancken 100 år

"Jag skulle ha uträttat något stort, om jag bara kunnat". Om romanen Herr von Hancken Bergman skrev denna roman 1920, d.v.s. mellan Markurells i Wadköping och Farmor och vår Herre. Det är en berättelse om ett levnadsöde, ett människoöde,…