Välkomna till Örebro då Clas Thor visar sommarutställningen på Karlslunds herrgård Så underbart lyste planteringarna – trädgårdsminnen av författarna från Örebro i Anckarsvärds magasin. Efter visningen går vi över till Mejeriet på Karlslund och ser en föreställning av Per Söderberg Bakom fem dörrar, om Hjalmar Bergmans liv.Tillfälle att fika ges.