VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2021 antogs vid årsmötet den 26 april 2022. Styrelsen fick ansvarsfrihet och omvaldes.

Samfundets styrelse har sedan årsmötet den 17 april 2021 bestått av Ingar Beckman Hirschfeldt (ordförande/skattmästare) Pär Bäckman, Karin Englund, Gunnel Grundberg, Inger Hullberg (sekreterare), Jan Holmquist, Arne Johnsson, Pontus Plænge Jacobsson, Börje Rosmark, Sten Wistrand och Lasse Zilliacus. Revisorer har varit Nina och Bengt Ask med Lars Molin som revisorssuppleant. Valberedningen har bestått av Gunilla Hammarland och Berndt Öhman

Hjalmar Bergman Samfundet är medlem av DELS, De litterära sällskapens samarbetsnämnd. Kontaktperson har varit Ingar Beckman Hirschfeldt.

Medlemsavgiften har varit 300 kr för enskild medlem, 100 kr för familjemedlem liksom för studerande samt 3000 kr för ständigt medlemskap. Det ekonomiska utfallet av verksamhetsperioden framgår av balans- och resultaträkningen. Samfundet hade vid årets slut 143 medlemmar varav 2 nya och 60 ständiga medlemmar. Under året har 4 medlemmar avlidit, Elisabeth Sjöborg donerade strax innan hon dog en summa till Samfundet vilket vi är mycket tacksamma för.

Styrelsen har haft 3 styrelsemöten dels på zoom dels live förutom mejlväxling i aktuella frågor.

Under våren blev projektet med att digitalisera Hjalmar Bergmans fotografier klart och Kerstin Dahlbäck och Harriet Fyrberg skrev en rapport:

”Hjalmar Bergman Arkivet donerades 1993 av fru Birgit Bonnier till Hjalmar Bergman Samfundet, som deponerade det på Stockholms universitetsbibliotek. Arkivet innehåller brev till och från Hjalmar Bergman, brev från och till andra personer i dennes närhet, fotografier, manuskript och manuskriptfragment, böcker, pressklipp m.m.  I depositionsavtalet, som skrevs under samma år av dåvarande rektor Inge Jonsson, ställs villkoren att arkivet inte får ”skingras eller överlåtas”, att det ”skall bevaras i Raritetskammaren på Stockholms universitetsbibliotek” och att det ”endast får nyttjas på platsen” för seriös forskning.

Arkivet, som delvis var i mycket dåligt skick, uppordnades och katalogiserades av Per Wallroth 1993 (breven) och Annika Wilson 1996, vilket resulterade i bl.a. en katalog, här kallad Katalogen.

Styrelsen för Hjalmar Bergman Samfundet beslöt 2019 att digitalisera flertalet fotografier i arkivet. Harriet Fyrberg och undertecknad inventerade samlingen av fotografier med avseende på en sådan digitalisering. Denna kunde – med medel som Svenska Akademien ställde till förfogande – genomföras 2019 av Jan Biberg.  Urvalet av fotografier, som digitaliserats, är generöst men vi begränsade det dock till tiden 1883–1930,”

På Årsmötet den 17 april 2021 som genomfördes på Zoom med 26 anmälda deltagare. Kunde Kerstin Dahlbäck visa och berätta om fotografier från Hjalmar Bergman-samlingen.

På årsmötet omvaldes styrelsen. Våra goda revisorer, Inger och Berndt Öhman avtackades och två nya valdes Nina och Bengt Ask. Protokollet ligger på hemsidan.

Program 

Den 5 februari intervjuades Ingar Beckman Hirschfeldt av Gunnar Sahlin ordförande i Skönlitterära författarsällskapet Stockholm Nord om Hjalmar Bergmans författarskap. Föredraget ligger på deras hemsida och kallas Digital föreläsning.

Våren var i övrigt programfri med hänsyn till pandemin.

En varm sommardag besökte vi Stadra teater och såg Dollar i en utmärkt musikalisk uppsättning. Kvällen avslutades med gemensam middag på Bryggeriet i Nora.

Vi firade Hjalmar Bergmans födelsedag den 19 september i Wadköping i samverkan med kommunen. I den luftiga teaterladan med avstånd fick vi lyssna till Hjalmar Bergmans sagor: Anita König läste Lasse skolpojke och Johan underbarn, Jan Koldenius läste När Sankte Per tappade Himmelrikets nyckel, Agneta Ljung läste Pojken och dagarna, David Levi Storbonden och Blomsterlisa, Gunilla Orvelius läste ur Chefen fru Ingeborg, kapitel 3, Arne Johnsson läste De märkvärdiga skorna och Pontus Plænge avslutade med En kan ju aldrig veta.  Pär Bäckman fungerade som konferencier.

Måndagen den 11 oktober hade vi Litteraturafton på Timmermansgården om romanen Farmor och Vår Herre. Göran Everdahl talade om sin favoritbok och Pontus Plænge som är en annan Farmor-fantast  läste högt ur romanen. Programmet väckte stor anklang.

På Örebro länsteater spelades under hösten en upphottad Chefen fru Ingeborg i en färgsprakande föreställning. Ett 20-tal medlemmar gick en kväll och åt även middag innan den 28 oktober.

Tidningen Parnass gjorde i sitt nr 4 ett reportage om Hjalmar Bergman i Örebro med utgångspunkt i att Chefen Fru Ingeborg utspelar sig i Örebro istället för Stockholm. I reportaget berättar Inger Hullberg om Hjalmar och samfundet.

Litteraturafton på Timmermansgården den 15 november med Lars Sjöstrand psykiater och vice ordförande i Hjalmar Söderbergsällskapet i samtal med Hjalmar Bergman Samfundets vice ordförande psykoterapeuten Gunnel Grundberg, om Hjalmar Bergman och Hjalmar Söderberg – två författaröden. Intresseväckande om två mycket olika författare men med samma alkoholproblematik

Litteraturens lördag ägde rum i det nya kulturkvarteret i Örebro och lockade stor publik. Lasse Zilliacus och Sten Wistrand läste var sin novell av Hjalmar Bergman. Vid bokbordet såldes böcker och informerades om samfundet.

Bokcirkelmöte hölls i hemmiljö i Stockholm och Örebro i december om Farmor och Vår Herre.

Övrigt

Hjalmar och Stina Bergmans grav är nu kulturgrav i Örebro. En inbjudande karta finns på hemsidan.

Hjalmar Bergman-rummet på universitetsbiblioteket har fått Samlade skrifter av Hjalmar Bergman i en vacker utgåva av samfundet, som i sin tur fått dem i gåva av en trogen medlem, Jan Sjöquist, Linköping.

Samfundet har gett Kerstin Dahlbäck och Harriet Fyrberg i uppdrag att framställa en fotobok med bilder av och om Hjalmar och Stina från det digitaliserade beståndet.

Samfundet planerar att fira Hjalmar Bergmans 140 årsdag 2023 med fest och glam i Wadköping.

Hjalmar Bergman Samfundet har en hemsida http://hjalmarbegmansamfundet.se  och en grupp på Facebook Hjalmar Bergman och hans vänner.

För styrelsen  

Ingar Beckman Hirschfeldt                               Inger Hullberg