Verksamhetsberättelse för 2018
Samfundets styrelse har sedan årsmötet den 14 april 2018 bestått av Ingar Beckman Hirschfeldt (ordförande/skattmästare) Pär Bäckman, Helena Cho Györki, Gunnel Grundberg, Inger Hullberg (sekreterare), Jan Holmquist, Arne Johnsson, Pontus Plænge Jacobsson, Börje Rosmark, Sten Wistrand och Lasse Zilliacus. Revisorer har varit Inger Öhman och Berndt Öhman med Lars Molin som revisorssuppleant. Valberedningen har bestått av Gunilla Hammarland.
Hjalmar Bergman Samfundet är medlem av DELS, De litterära sällskapens samarbetsnämnd. Kontaktperson har varit Ingar Beckman Hirschfeldt.
Medlemsavgiften har varit 300 kr för enskild medlem, 100 kr för familjemedlem liksom för studerande samt 3000 kr för ständigt medlemskap. Det ekonomiska utfallet av verksamhetsperioden framgår av balans- och resultaträkningen. Samfundet hade vid årets slut 139 varav 2 nya medlemmar.
Samfundets styrelse har sammanträtt 4 gånger under verksamhetsperioden. Den 20 maj antogs riktlinjer för hantering av medlemmarnas personuppgifter.
Årsmötet ägde rum måndagen den 14 april 2018 på Örebro Läns Museum. Styrelseledamoten Clas Jackert avtackades i sin frånvaro. Till ny ledamot i styrelsen valdes Pontus Plænge Jacobsson. Före årsmötet åts en gemensam lunch. Efter årsmötet inbjöds till en dialog Kungsköping versus Wadköping, Hertha möter Vi Bookar, Krokar och Rothar. Gunnel Furuland hade skrivit en dialog och uppträdde i rollen som Klara Johanson tillsammans med Pär Bäckmans Hjalmar Bergman och Charlotta Åkerbloms Fredrika Bremer.
Program i övrigt
Ett 20-tal medlemmar såg Farmor och vår herre på Östgötateatern i Norrköping den 11 mars. Vi fick räksmörgås före och trevlig introduktion av regissören Pontus Plænge. Väldigt fin föreställning!
På pingsten gjorde ett 30-tal medlemmar en Bergslagsutflykt föredömligt planerad av styrelsens Örebro/Lindesberg/Nora-sektion! Vi åkte gemensam buss först till graven på Norra kyrkogården där vi fick kaffe och tal. Sedan gick färden till Lindesberg där vi åt lunch på stadshotellet och sedan besökte trädgården till villan där Hjalmar och Stina bodde sitt första år som gifta. Fästmansbreven lästes under blommande äppelträd. En promenad till fots längs ån. Färden fortsatte till Stadra där Magnus Wetterholm tog emot. På kvällen middag i församlingshemmet med underhållning av Fru Markurell dvs Anita König och litterära kåserier av Clas Thor och Agneta Lindén. Nästa morgon var det Kaffe med Baffe dvs Sten Wistrand i trädgården till Göthlinska gården. En hellyckad utflykt. Tack till arrangörerna Inger Hullberg, Pär Bäckman, Arne Johnsson och Sten Wistrand!
Under sommaren besökte många styrelseledamöter Flickan i frack på Stadra teater. Mycket lyckad bearbetning av Agneta Pleijel.
Söndagen den 19 augusti deltog vi i Världens längsta bokbord då vi sålde några av samfundets titlar och Hjalmar Bergmantitlar second hand. Ganska lite folk.
Samfundet anordnade detta Ingmar Bergman-år ett program, Bergman & Bergman, den 16 september kl 13 på Filmhuset, där Leif Zern och Pontus Plænge samtalade om Ingmar Bergmans förhållande till Hjalmar Bergman.
Hjalmar Bergmans födelsedag den 19 september ska enligt stadgarna årligen uppmärksammas. I år var det extra viktigt då kommunen flyttat Hjalmar Bergman-museet till en mycket oansenlig lokal i Wadköping. Visserligen ”tillfälligt” men Clas Thor drog igång en opinion så att lokal tv uppmärksammade saken. Två utflykter i Hjalmars fotspår i staden med mellanliggande lunch på Borgen under dagen. På den senare promenaden fick vi en dramatisering av Jag Ljung och Medardus på ångbåten xx vid ån. Promenaden avslutades i Wadköping där xx i skepnad av ”Hjalmar Bergman” tog emot och kultur-och fritidsnämndens chef bjöd på saft och lovade att museet snart skulle få en bättre placering.
Den 28 oktober hade vi repris på Kungsköping versus Wadköping på ABF i Stockholm. 45 åhörare. Lyckat!
Den 11 november var det Litteraturens lördag på stadsbiblioteket i Örebro. Där hade vi ett program på Teatercaféet där Agneta Ljung och Maria Sedell läste ur Fästmansbreven. Mycket folk kom till detta lyckade program. Bokbord.
Årets bokcirkelbok var Vi Bookar, Krokar och Rothar. Gunnel Furuland inledde cirkeldiskussionen på Timmermansgården den 5 december. Boken diskuterades även i Örebro den 11 december hemma hos Inger Hullberg.
Hjalmar Bergman Samfundet har en hemsida http://hjalmarbegmansamfundet.se och en grupp på Facebook Hjalmar Bergman och hans vänner.
För styrelsen
Ingar Beckman Hirschfeldt Inger Hullberg