MEDLEMSMÖTE I STOCKHOLM
På Valentin 2006 hölls ett medlemsmöte på vinkällaren Grappe. Kulturjournalisten, PEN-ordföranden mm Björn Linell talade om Hjalmar Bergman utifrån texter av Tor Bonnier och Fredrik Böök samt ur Clownen Jac. Mona Malm läste.

VEM TROR PÅ SAGOR HÄR?
Program om Hjalmar Bergman och H C Andersen. Vid bokmässan i Örebro den 18 november 2005, ordnade samfundet ett program på temat sagoberättarna Hjalmar Bergman och H C Andersen på Örebro slott. Författaren och dramatikern Ulf Stark samtalade med Hjalmar Bergmansamfundets Anders Clason, och skådespelaren Gunnar Uddén läste valda stycken ur sagorna.

Årsmötet 2005 hölls i Stockholm i september
Protokoll från årsmötet kommer att publiceras här inom kort.

WADKÖPING TUR OCH RETUR
Ett välbesökt och uppskattat författarprogram med utgångspunkt i samfundets senaste bok, Himmel, helvete och galenskap: Elva författare läser Hjalmar Bergman arrangerades i Stockholm lördagen den 17 september i anslutning till samfundets årsmöte. Medverkade gjorde bland andra författarna Kerstin Ekman, Carl Johan De Geer, Eva Ström, Heidi von Born, Ulf Stark och Jan Henrik Swahn.

Boken kan beställas från bokförlaget Lind & Co http://www.lindco.se/