Årsmötet äger rum lördagen den 23 mars på Elgerigården i Örebro

Verksamhetsberättelse för 2023

Samfundets styrelse har sedan årsmötet den 22 april 2023 bestått av Ingar Beckman Hirschfeldt (ordförande/skattmästare), Gunnel Grundberg (vice ordförande), Inger Hullberg (sekreterare), Pär Bäckman, Karin Englund, Jan Holmquist, Arne Johnsson, Pontus Plænge, Börje Rosmark, Sten Wistrand och Lasse Zilliacus. Revisorer har varit Nina och Bengt Ask med Lars Molin som revisorssuppleant. Valberedningen har bestått av Gunilla Hammarland och Berndt Öhman.

Hjalmar Bergman Samfundet är medlem av DELS, De litterära sällskapens samarbetsnämnd. Kontaktperson har varit Ingar Beckman Hirschfeldt. Samfundet är också medlem i Stadras Vänner.

Medlemsavgiften har varit 300 kr för enskild medlem, 100 kr för familjemedlem liksom för studerande samt 3000 kr för ständigt medlemskap. Det ekonomiska utfallet av verksamhetsperioden framgår av balans- och resultaträkningen. Samfundet hade vid årets slut 156 medlemmar varav 7 nya och 64 ständiga medlemmar.

Styrelsen har haft tre protokollförda möten varav ett konstituerande per capsulam. Kontakter har skötts löpande per mejl.

Samfundets medlemsblad har kommit med åtta nummer.

Programverksamheten har varit livlig under året.

21 februari 

Våren rivstartade med ett program på Timmermansgården på Söder i Stockholm tisdagen den 21 februari klockan 15.00. Pär Bäckman, Inger Hullberg, Arne Johnsson och Sten Wistrand samtalade om Hjalmar Bergmans noveller under rubriken ”Hans konst är grym och humoristisk, oroande och fängslande”. Som uppläsare medverkade Lasse Zilliacus. 

Sina noveller publicerade Bergman främst i tidskrifter och jultidningar, vilket kanske bidragit till att de hamnat i skuggan av hans romaner. Men att han också var en enastående novellförfattare blev vi förra året påminda om när Novellix gav ut ”En skådespelares dag”.

Den 20 april

I Örebrovar det Kyrkogårdsvandring på Södra kyrkogården i Örebro med Leif Hjalmarsson som guide, torsdagen den 20 april kl.16.30. Under cirka en timme tog oss Leif Hjalmarsson på en kulturhistorisk vandring i Hjalmar Bergmans värld, både den diktade och den faktiska, och vi blev inte besvikna. 

Den 22 april

På årsmötet den 22 april på Timmermansgården var 19 medlemmar närvarande som godkände verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning så att styrelsen fick ansvarsfrihet och omvaldes.  Efter årsmötet och kaffepausen på Timmermansgården strömmade det till ytterligare publik, vi räknade till 55 personer, för att lyssna till professor Björn Meidals föredrag om Lotten Brenners ferier som han kallade ”Frihet från vardagens vardagliga vardaglighet. Lotten Brenners ferier och Döden i Venedig”.

Många intressanta associationer väcktes. Bland annat till Stagnelius dikt Endymion när Lotten smugit sig in på Johan Markurells hotellrum för att se på hans ansikte. Hannes Meidal läste dikten strålande.

Jag tror många i publiken kommer att läsa eller läsa om Lotten Brenners ferier med nya ögon och även Thomas Manns Döden i Venedig.

Efter programmet var det mingelhemma hos ordföranden som bor i närheten.

Den 24 maj

Den 24 maj hälsades vi välkomna av Fredrik och Liv Sandin att besöka Segelholmen utanför Dalarö.  Den bokade båten Vindbådan tog oss över den korta turen till Segelholmen.  Hjalmar och Stina tillbringade sina somrar på Segelholmen från 1917. Hjalmar skrev många av sina verk här och brev. Inger

Hullberg och Lasse Zilliacus läste högt ur brev till medhavd matsäck. Liv och Fredrik, som fått tillfälle att köpa huset senare visade det fina huset och bjöd på härlig kaka.  Efter återkomsten till Dalarö kunde de som ville få förfriskningar hos familjen Grundberg. Vi gjorde också en promenad till konstnären Eva Bonniers villa, ritad av Ragnar Östberg. 

Bildtext: Lasse Zilliacus och Inger Hullberg läser brev framför det vackra sommarhuset. På bilden till höger ser vi Fredrik och Liv Sandin som tar emot.

Den 19 september

Den 19 september firade vi i Örebro Hjalmar Bergman 140 år med ett pampigt program i samarbete med Kultur- och fritidsnämnden Örebro, Wadköping, Bio Roxy och Adolf Lindgrens Stiftelse!

Kl. 09.00 Samling vid Hjalmar Bergmans grav på Norra Kyrkogården.

Uppvaktning med tal och kransnedläggning. Ingar Beckman Hirschfeldt,

Madelene Spinord Semenets, ordförande Kultur- och fritidsnämnden, Örebro, Charlott Torgén, kyrkogårdsantikvarie Örebro läns museum som hade med beskedet att Hjalmar och Stinas grav blivit Kulturgrav. Mingel med punsch.

På BIO ROXY visades filmen Hans nåds testamente (1940) efter Hjalmar Bergmans roman.  För regin svarar Bergmans svåger Per Lindberg och för manus Stina Bergman.   

Filmen introduceras av Åsa Jernudd, filmvetare vid Örebro Universitet.   Då endast 30 personer får rum i Lilla salongen visade Roxy filmen även i stor salong klockan 18.30.

Lunchrast och promenad till WADKÖPINGdär det mesta kretsar kring Hjalmar Bergman hela denna eftermiddag.  

Hjalmar och Stina dök upp och tog oss med på en vandring genom Wadköping Mamsellerna bjöd på förfriskningar och sötsaker i Hjalmar Bergman museet Astrid Lindén och Clas Thor hade ett bokbord utanför museet. 

I skomakargårdeninvigdes Grafikutställningen ”Inspiration Bergman” av Ingar

Beckman Hirschfeldt.                                      

I Teaterladan läste Agneta Ljung ”födelsedagsbrev” som Bergman skrivit.    

Inger Hullberg tecknade en minibiografi över Bergman, för unga och gamla.  

”Från Baffe till Hjalmar”

Pär Bäckman letade efter herr Markurell i Gunna Möllerströms vepa ”Gästabud” Grand Final med Anita König som hyllade födelsedagsbarnet! 

De som anmält sig till middagen samlades på Teaterplan för promenad till Margaretas Festvåning på Drottninggatan 19 i Hjalmar Bergmans fotspår under ledning av Pär Bäckman.

Den festliga middagen hade planerats av Inger Hullberg, Arne Johnsson, Pär Bäckman och Sten Wistrand som stod för den smarta och roliga underhållningen. Texterna finns på hemsidan.  

Den 19 oktober

Det stod ett sagoskimmer över Timmermansgården den 19 oktober då Rebecka Lagercrantz visade sina illustrationer till ett urval av Hjalmar Bergmans sagor som kommit ut på franska. Lasse Zilliacus läste med bravur sagan om När Sankte Per tappade himmelrikets nyckel. 

Denna kväll fick vi också tillfälle höra Elisa Rossholm och Anna Sofia Rossholm visa sin nyutkomna bildberättelse om Stina Bergman Änkan

Den 18 november

Litteraturens lördag utspelade sig som vanligt i Örebros kulturkvarter. Samfundet hade bokbord och två program: Ett oväntat möte, Sten Wistrand lät två 140 åringar födda samma år, Hjalmar Bergman och Franz Kafka, samtala med varandra, och också Elisa och Anna Sofia Rossholm om sin bildberättelse, Änkan, om hur Stina Bergman kom att bli en central person i svensk filmkultur.

Trots att samfundets bokbord låg lite undanskymt såldes en hel del exemplar av Änkan och noveller.

Lördagar och söndagar i advent

För andra året i rad läste medlemmar i samfundet högt noveller och sagor på eftermiddagen i Hjalmar Bergman museet i Wadköping under advent. Det kom lite olika många lyssnare. Men det känns som en bra tradition som behöver gnuggas in!  Här ser vi Agneta Ljung läsa sagan Barnen får inte svälta i museet med det vackra porträttet av Stina på väggen. 

4 december och 7 december

Årets bokcirkelbok var Jag Ljung och Medardus som kom ut 1923. Vi hade hemma-hos-möten i Stockholm och Örebro. Som stomme för diskussionerna hade vi ett kviss som hjälpte oss att förstå den både roliga och sorgliga romanen. 

Kvisset publicerades som jultävling på hemsidan och i facebook-gruppen Hjalmar Bergman och hans vänner, men lockade inga nya tävlande!

Hjalmar Bergman Samfundets hemsida http://hjalmarbergmansamfundet.se   Man hittar mycket Hjalmar Bergman på https://litteraturbanken.se

Samfundets styrelse tackar sina trogna medlemmar och intresserad allmänhet för visat intresse under året.

För Hjalmar Bergman Samfundets styrelse   

Ingar Beckman Hirschfeldt                             Inger Hullberg

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *