Per-Olof Mattssons stora bibliografi (se förra inlägget) är från och med i dag, 1 oktober 2012, upplagd i Stockholms universitets elektroniska publikationsdatabas och kan fritt laddas ner. Adressen är http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:557514 .