Hjalmar Bergman Samfundet höll sitt första årsmöte på ett och ett halvt år tisdag den 17 mars på ABF i Stockholm. Det långa intervallet beror på de nya stadgar som antogs vid årsmötet i Örebro i september 2013, varigenom verksamhetsåret förlades till kalenderår i stället för brutet år. Från den formella delen är att notera att tre styrelseledamöter avgick: Kerstin Dahlbäck, skattmästaren Clas Jackert och Åsa Mälhammar. På förslag av valberedningen krymptes styrelsen från 11 till 9 ledamöter, varför bara en nyvaldes, Gunnel Grundberg, som vi hälsar varmt välkommen. Ordföranden Peter A. Sjögren sitter kvar liksom sekreteraren Inger Hullberg. Ledamoten Jan Holmquist övertar skattmästarsysslan. I styrelsen ingår också Dixie Ericson, Arne Johnsson, Sonja Svensson, Sten Wifstrand och Lasse Zilliacus.

Efter den formella delen avtackades de närvarande Kerstin och Clas med blommor och champagne. Som en särskild erkänsla för sina över 40 år i styrelsen och det enorma arbete hon lagt ner till fromma för Hjalmar Bergman och för Samfundet utropades Kerstin Dahlbäck till hedersledamot och fick ett inramat diplom som bevis.

Efter årsmötet fick de ca 25 närvarande höra författarna Astrid Lindén och Clas Thor berätta om författare från Örebro genom tiderna, utgående från deras bok ”Författarna och Staden. Örebro  – 750 år i litteraturen”. Föredraget var rikt illustrerat med författarbilder och Örebromiljöer, liksom också boken är.