27 oktober 2012
Seminarium om Hjalmar Bergman och Sven Delblanc
Beröringspunkter, likheter och skillnader mellan dessa två författare behandlas i ett seminarium på ABF-huset i Stockholm, Sveavägen 41, lördag 27 oktober 2012 kl. 10–12, 13–15. Preliminärt program: Lars Ahlbom, ”Konstnärsrollen hos B resp. D”; Kerstin Dahlbäck, ”Brevskrivarna B och D”; Hans-Göran Ekman, ”Herr von Hancken”; Carl-Magnus Hugoh, ”Dostojevskij/B/D”; Lars Lönnroth, ”Amerikabilden hos B och D”; Åsa Mälhammar, ”Skälmar hos B resp. D”; Conny Svensson, ” Renässans, fascism och massturism. B, D och Florens”; Sten Wistrand, ”Misantropin hos B och D”.
Arr. Hjalmar Bergman Samfundet och Delblancsällskapet