I Självbiografiska rum står två författarskap i blickfånget: August Strindbergs och Hjalmar Bergmans. Den första essän om Hjalmar Bergman – en god europé bygger på Kerstins föreläsning på Stockholms universitets öppna föreläsningsserie 1994 om Europa. Bergman älskade Europa och hittade lika bra i de europeiska huvudstäderna som i Stockholm. Hans förtrogenhet med Europa var delvis en följd av den miljö han växte upp i och den uppfostran han fått. När man i familjen Bergman behövde rekrerera sig var det naturligt att bege sig till Nauheim, Wiesbaden, Karlsbad lika väl som Marstrand. ..1901 reser han för första gången ensam och målet var Florens. Dagen efter ankomsten den 3 oktober skaffar han sig inträdeskort – som journalist- till museerna. Han går målmedvetet in för att lära sig konst och litteratur och blir något av en expert på italiensk renässans. Han kommer alltså som artonåring till den stad som han ofta ska återkomma till. ”Firenze mitt hjärtas stad.”

Intressanta kapitel är också Hjalmar Bergman i Berlin. Varför Berlin. Bergman attraheras av miljön. Och man kan också förbinda Bergmans deklinering med Berlin, den berlinska miljön kan till och med ses som en förklaring och orsak till hans förtidiga död. En annan aspekt på Bergman var att i Berlin fanns UFA Universum Film AG.

Avståndets teori och praktik – en studie i ”Herr Markurells död” där han gestaltar sin dödsteori ..”meningen med livet och världen är att lära sig avstå från livet och världen….Ver du vad – livet är helt enkelt den timman då man gör sin packning.”

Essän Egenheter och egensinne Hjalmar Bergman som brevskrivare börjar med ett citat från Tor Bonnier ”Du skriver brev lika förtjusande som du skriver romaner.”

Läs mer i Kerstin Dahlbäck Självbiografiska rum Carlssons Bokförlag 2022

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *