Arkiv

Missa inte Herr von Hancken på SVTPlay

Herr von Hancken finns nu på SVTPlay. Se en strålande Per Oscarsson och Mona Malm och flera utmärkta skådespelare, inte minst Jonas Nölvand som Adolphen! Väl värd att se om!

Rapport från årsmötet

Årsmötet i Hjalmar Bergman Samfundet avlöpte väl. 24 personer hade kopplat upp sig på zoom. Johan Hirschfeldt valdes till mötets ordförande och citerade ur Hjalmar Bergmans verk vid lämpliga punkter, tex om det kunde tänkas vara jäv…

Hjalmar Bergman föredrag på Edsberg, texten

https://stockholmnord.wordpress.com/2021/02/18/skonlitterara-forfattarsallskapet-presenterar-har-en-digital-forelasning-om-hjalmar-bergman-pa-var-egen-youtube-kanal/ Jag ska berätta om författaren Hjalmar Bergman, lite kort om hans liv…

Föredrag om Hjalmar Bergman på Youtube

Ingar Beckman Hirschfeldt höll föeedrag på Edsbergs slott inför Jesper Dalundes kamera och ordföranden i Skönlitterära Författarsällskapet Nord, Gunnar Sahlin. Kolla länken här för att se inspelningen! https://l.facebook.com…

Mona Malm en stor Hjalmar Bergmanskådespelare

Teaterkritiker, regissörer och kolleger har uttryckt stor saknad vid skådespelerskan Mona Malms död och understrukit hennes yrkesskicklighet och varma mänsklighet. Jag vill här lyfta fram en särskild aspekt på hennes rika konstnärskap:…

Novellisten Hjalmar Bergman – ett smakprov av Peter A. Sjögren

Herr Markurells död och andra noveller Hjalmar Bergman: Herr Markurells död och andra noveller (1941; 2:a uppl. Albert Bonniers Förlag 1942; 199 s.). Utgåvan innehåller: ”Herr Markurells död” (ursprungligen…

Vinnare och svar till jultävlingen

Grattis till tre vinnare till julens FRÅGESPORT: Peter A Sjögren, Peter Appelros och Anne Wahlberg. Här kommer rätta svaren: A.Julspel hörde till traditionerna i Wadköping. Men vem var det som i Annalerna fick det här omdömet:…

JULNÖTTER frågesport om Hjalmar Bergman och hans verk

FRÅGESPORT arrangerad av Hjalmar Bergman Samfundet Julen 2020. Lycka till och God Jul! A. Julspel hörde till traditionerna i Wadköping. Men vem var det som i Annalerna fick det här omdömet: ”Ett mera fulländat Jesusbarn hade aldrig…

Vi firade Hjalmar Bergmans födelsedag i Wadköping

Sagor nonstop i Teaterladan 10-14. Hjalmar Bergmans sagor lästes av skådespelare och medlemmar ur Hjalmar Bergman Samfundet. Pär Bäckman var cermonimästare. Vi fick höra underbara och underfundiga sagor som lästes från en förtrollad…

"Det är själen som tar kål på kroppen"

Hjalmar Bergmans onda cirkel av svartsjuka, alkohol- och narkotikamissbruk.Författaren Hjalmar Bergmans liv präglades av stor kreativitet och omfattande litterär produktion men också av ett kaotiskt privatliv med svartsjuka, substans-missbruk…