Det nystartade lilla förlaget Atrium, som specialiserar sig bland annat på dramatik, väljer att ge ut Hjalmar Bergmans Swedenhielms som en av sina första titlar. Kerstin Dahlbäck har skrivit förordet, och förlaget har planer på att ge ut flera av Bergmans dramer framöver. Boken lanseras vid bokmässan i Göteborg i september.

Boken kan beställas direkt från förlaget. Mer info: www.atriumforlag.se info@atriumforlag.se