Hjalmar Bergman Samfundet. Verksamhetsberättelse för 2016

Samfundets styrelse har sedan årsmötet den 7 mars 2016 bestått av Ingar Beckman Hirschfeldt (ordförande) Per Bäckman, Gunnel Grundberg, Inger Hullberg (sekreterare), Jan Holmquist, Clas Jackert (skattmästare), Arne Johnsson, Börje Rosmark, Sten Wistrand, Anna Wolodarski och Lasse Zilliacus. Revisorer har varit Dan Danielsson och Inger Öhman med Anita Danielsson som revisorssuppleant. Valberedningen har bestått av Peter A. Sjögren (sammankallande) och Brita Molin.

Hjalmar Bergman Samfundet är medlem av DELS, De litterära sällskapens samarbetsnämnd. Kontaktperson har varit Ingar Beckman Hirschfeldt.

Medlemsavgiften har varit 300 kr för enskild medlem, 100 kr för familjemedlem liksom för studerande samt 3000 kr för ständigt medlemskap. Det ekonomiska utfallet av verksamhetsperioden framgår av balans- och resultaträkningen. Samfundet hade vid årets slut 160 varav 2 nya (2015: 169) medlemmar.

Samfundets styrelse har sammanträtt 5 gånger under verksamhetsperioden.

Årsmötet ägde rum måndagen den 7 mars 2016 på ABF i Stockholm. Ordföranden Peter A Sjögren avtackades hjärtligt liksom ledamöterna Sonja Svensson och Dixie Ericsson. Efter årsmötet följde ett spännande föredrag av tonsättaren Alfred Jimenez om hans kammaropera Clownen Jac.

Program i övrigt

Lördagen den 21 maj i Örebro Agneta Ljung om Stina Bergman på Hotel Borgen

En regnig söndag i augusti deltog vi för första gången i Världens längsta bokbord i Stockholm. Trots vädret var det trevligt att delta och vi sålde en del böcker, egen produktion och begagnad pocket.

Söndagen den 4 september Clas Thor visar sin sommarutställning på Karlslunds herrgård och berättar om Hjalmar Bergmans trädgårdar. Sedan fick vi se en föreställning Bakom fem dörrar av och med Per Söderberg.

Söndagen den 18 september Hjalmar Bergman-vandring i Örebro med anledning av Hjalmar Bergmans födelsedag den 19 september, som enligt stadgarna för samfundet årligen ska uppmärksammas. Clas Thor och Astrid Lindén ledde en stor och intresserad skara med start på Våghustorget och med final på Hotell Borgen där vi fick afternoon tea.

Torsdagen den 27 oktober körde vi favoriter i repris med Agneta Ljungs föredrag om Stina Bergman. Ett fascinerande möte, som vi hade på Timmermansgården på Södermalm, då Fredrik och Liv Sandin från Seglarholmen kom och bidrog med sina minnen av Stina.

Lördagen den 12 november var det bokbord på stadsbiblioteket i Örebro och ett uppskattat samtal om Hjalmar Bergman med Per Bäckman, Arne Johnsson och Sten Wistrand.

Torsdagen den 8 december möttes vi åter på Timmermansgården för vår bokcirkel om Mor i Sutre. Den 12 december träffades andra cirkeldeltagare i Örebro. Åsikterna gick isär i de livliga diskussionerna.

Samfundet har en hemsida och en grupp på Facebook Hjalmar Bergman och hans vänner.

För styrelsen

Ingar Beckman Hirschfeldt                                 Inger Hullberg

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *