Hjalmar Bergman Samfundet


Hej här är ett tips och litet preliminär information om ett par programpunkter våren 2012.
1. I Sveriges Radio P1 måndagen den 13 februari kl 14 sänds programmet Biblioteket. Där kommer Marja Talgre och samfundets styrelseledamot Göran Everdahl att samtala om Farmor och Vår Herre samt Clownen Jac.
2. På kvällen tisdagen den 21 februari ca kl 19 planerar samfundet en medlemsträff med DVD-visning av TV-teaterns föreställning från 1961 av Swedenhielms med Edvin Adolphson, Gunnel Broström, John Elfström, Margareta Krook och Sven Lindberg m.fl. Visningen äger rum i Östermalms föreningsråds lokaler, Valhallavägen 148.
3. I början av april utkommer Hjalmar Bergman Brev III. Breven är redigerade och kommenterade av Kerstin Dahlbäck. Samfundet planerar att på Bokmässan i Örebro presentera den nya boken vi ett seminarium någon av dagarna den 13–15 april. Boken kommer då också vara möjlig att avhämta för medlemmarna. Till de som inte kan vara med då kommer boken distribueras på annat sätt.

Mera information om samfundets vårprogram kommer senare.

Välkomna!
Johan Hirschfeldt
Ordf.