Arkiv

Årets bokcirkelbok Eros begravning

Årets bokcirkelbok är Eros begravning som gavs ut för 100 år sedan 1922. Det året som han formulerade att de tre föregående romanerna varit avsked till kärlek och familjeliv (Markurells), till ärelystnad och allahanda utopier (Herr…

Stina den Stora

Inför Samfundets program om Stina Bergman den 25 april publicerar vi här Erik Hjalmar Linders minnestext över Stina Bergman tryckt i Hjalmar Bergman Samfundets årsbok 1977. Stina den Stora Stina Bergman är död. Det är svårfattligt…

Hjälmaren runt i Hjalmars spår

Utflykt på Hjälmaren i Hjalmar Bergmans spår på Gustaf Lagerbielke Lördagen den den 14 maj var vi ganska många som samlades ombord på Gustaf Lagerbielke. Pär Bäckman, Arne Johnsson, Inger Hullberg och Sten Wistrand som var…

Stina Bergman pionjär med och utan Hjalmar

Måndagen den 25 april kl. 19.00 på Timmermansgården, Timmermansgatan 46. Arr. Hjalmar Bergman Samfundet. Medverkande: Bengt Forslund, filmproducent. I Samfundets årsbok 1960 skriver Forslund: ”Utan att göra sig skyldig till någon…

Kerstin Dahlbäck ger ut ny bok om Hjalmar Bergman

I Självbiografiska rum står två författarskap i blickfånget: August Strindbergs och Hjalmar Bergmans. Den första essän om Hjalmar Bergman - en god europé bygger på Kerstins föreläsning på Stockholms universitets öppna föreläsningsserie…

Hjalmar och Stina i ord och bild

1909 fick Stina Bergman en kamera av Hjalmar som sedan följde dem både hemma och på resor. De gick också ofta till fotografen. 260 fotografier som finns arkiverade  på Stockholms universitetsbibliotek har digitaliserats genom Samfundets…

Hitta till Hjalmar och Stinas grav.

Hjalmar och Stina Bergmans grav på Norra kyrkogården i Örebro har blivit kulturgrav. Hitta dit i vår!

God läsning med Hjalmar Bergman

På Litteraturbanken finns många titlar och där finns också Bergmans kåserier, som är nöjsamma att läsa. Här återger vi Skulptören, som ingår i Två fabler, som kan med lite ansträngning sägas ha en julanknytning: "En skulptör…

Farmor och Vår Herre

I Hjalmar Bergmans roman Farmor och Vår Herre (1921) ser Agnes Borck, farmor, tillbaka på sitt liv. Hon minns och hon fantiserar; hon lägger till och hon drar ifrån. Läsaren får aldrig veta vad som är sant och osant eller vad som egentligen…

Hjalmar Bergman och Hjalmar Söderberg - två författaröden

Lars Sjöstrand, psykiater och vice ordförande i Hjalmar Söderbergsällskapet kommer till Hjalmar Bergman Samfundets programkväll måndagen den 15 november på Timmermansgården, kl 19.30. Han skall här ta upp två författare som kan…