I samband med bokmässan i Örebro den 17-19 november höll samfundet 2006 års årsmöte i Karolinska skolan i Örebro, lördagen den 18 november. Under fredagen, lördagen och söndagen var vi också engagerade i bokmässan på Örebro slott och vid invigningen av det nya Hjalmar Bergmanmuseet i ”Wadköping”. Samfundet hade ett bord på bokmässan med information och småskalig antikvariatsförsäljning av böcker av och om Hjalmar Bergman.

En brevskrivares självförståelse – kring utgivningen av Hjalmar Bergmans brev
Projektet att ge ut Hjalmar Bergmans samlade brev närmar sig nu sin fullbordan. De båda ansvariga forskarna, professorerna Sverker R. Ek och Kerstin Dahlbäck, berättade om Bergmans korrespondens.


Årsmöte och föredrag
Före dette lektorn vid Karolinska skolan Erland Bohlin berättade om Hjalmar Bergman och Karolinska skolan, en skolgång som fick en ganska dramatisk avslutning. Omedelbart därefter följde årsmötet. Se separat notis om förändringar i styrelsen.

Besök på Elgérigården
En mindre grupp besökte Elgérigården, det hus där Hjalmar Bergmans morfar D.J. Elgérus bodde och som var en samlingsplats för den stora familjen.

Invigning av det nya Hjalmar Bergmanmuseet i Wadköping
Teaterladan: Enhetschef Susann Pettersson hälsade välkommen. Gunnar Uddén läste ”Clownens katekes”.
Hjalmar Bergmanmuseet: Wadköpings borgmästare Gerd Engman och Johan Hirschfeldt, ordförande i Hjalmar Bergman Samfundet, invigde det nya Hjalmar Bergmanmuseet.
Teaterladan: Anders Clason, tidigare chefredaktör vid Nerikes Allehanda och tidigare ordförande i Hjalmar Bergman Samfundet, talade kring Hjalmar Bergmans författarskap.