Under våren planerar samfundet bland annat att ordna teaterbesök — det är Stockholms stadsteater som sätter upp Clownen Jac med premiär den 27 januari — samt föredrag och seminarium om Hjalmar Bergmans brev. Mer info om detta publiceras i februari.

Samfundet hoppas också kunna publicera både en uppdaterad bibliografi och en antologi med föredrag och essäer under 2007.