Det kom en fråga om det välkända citatet i rubriken, som brukar tillskrivas Hjalmar Bergman. Är det ett genuint Bergmancitat? Ja det är det, och det lyder i original: ”Må man säga vad ont man vill om ett syndigt leverne – men det är allmänbildande.” Det kommer från romanen ”Jonas och Helen” (1926). I serien Skrifter (1931) står det på s. 55.