(Detta brev går i dagarna ut till medlemmarna i Hjalmar Bergman Samfundet, men vi vänder oss till alla som är intresserade av denne författare och hans verk. Med enstaka
undantag är våra program öppna även för icke-medlemmar.)
Kära medlem i Hjalmar Bergman Samfundet,
välkommen till ett nytt år! 2014 är ett år som är nytt i Samfundets annaler i flera avseenden. Det är det första året där verksamhetsåret sammanfaller med kalenderåret, vilket är en effekt av de helt nya stadgar som antogs vid årsmötet i Örebro den 21 september. År 2014 är också det första på 8 år utan Johan Hirschfeldt som ordförande. Johan avgick efter ett framgångsrikt ordförandeskap vid årsmötet, och nu är det upp till mig att försöka fylla hans plats.
Det här brevet innehåller inbjudningar till vårens program. Det kommer inte några separata kallelser så läs detta noga och spara det.
Jag hoppas förstås att du vill fortsätta som medlem i Samfundet. Skattmästaren Clas Jackert emotser din betalning senast den 31 januari. Ange noga namn på betalaren och helst även e-postadress om du inte gjort det tidigare. Avgifterna är 300 kronor för enskild medlem, 100 kr. för ytterligare boende på samma adress, 100 kr. för studerande samt 3 000 kr. för ständigt medlemskap. Plusgirokonto 60 07 82-7.
Mitt hjärtas stad 21 januari
Vi inleder vårens verksamhet tisdag 21 januari kl. 18 med en visning av tv-filmen ”Mitt hjärtas stad” från 1963. Den är gjord av Lennart Ehrenborg och handlar om Florens sett med Hjalmar Bergmans ögon. (Florens var ju Hjalmar Bergmans älsklingsstad.) Filmen är bara en halvtimme lång, så vi tar oss tid med två inledningar. Först talar Malin Wahlberg, docent i filmvetenskap vid Stockholms universitet, om producenten Lennart Ehrenborg och kulturprogram och konstfilm i tidig svensk tv, och sedan litteraturprofessorn Conny Svensson om Hjalmar Bergman och Florens. Den efterföljande diskussionen leds av Kerstin Dahlbäck. Lokal: Östermalms föreningsråd, Fältöversten, Valhallavägen 148. Ingen föranmälan. Obs.: av rättighetsskäl är detta program förbehållet Samfundets medlemmar och deras gäster.
   Apropå Florens funderar styrelsen på att arrangera en resa i Hjalmars fotspår till Florens i höst, troligen oktober. Den som är intresserad att delta får gärna höra av sig – helt utan förbindelser – till mig. Träffen den 21 januari är också ett utmärkt tillfälle att diskutera resan.
Brev volym IV: presentation 19 februari
Det mycket långa och mödosamma arbetet med utgivningen av Hjalmar Bergmans brev förs nu till sitt lyckliga slut när den fjärde och sista volymen utkommer den 4 mars. För att fira detta har Hjalmar Bergman Samfundet och Albert Bonniers Förlag nöjet att inbjuda till ett utgivningsmingel med presentation och uppläsning på Nedre Manilla, Djurgårdsvägen 232, onsdag den 19 februari kl. 18. Vin med tilltugg. Medlemmar kan hämta ut sitt ex. av boken. Anmälan till undertecknad (se nedan), mig tillhanda senast den 12 februari.
Brev volym IV: program på ABF 20 mars
För att presentera Breven även för en bredare publik ordnar vi på och i samarbete med ABF i Stockholm, Sveavägen 41, ett program med bl.a. utgivaren Kerstin Dahlbäck och förläggaren Hans Isaksson. Torsdag 20 mars kl. 18. Entréavgift 60 kr., ingen föranmälan.
Swedenhielms i Norrköping 27 april
Vi har bokat 20 biljetter till Östgötateaterns uppsättning av ”Swedenhielms” med Sven Wollter i huvudrollen. Föreställningen äger rum söndag 27 april kl. 16, men redan kl. 15 är vi inbjudna till ett samtal med regissören Pontus Plænge. Man får ta sig själv till och från Norrköping. Teaterbiljetten kostar 200 kr. och betalas kontant på plats. Anmälan till undertecknad senast måndag 24 mars.
Bok- & Biblioteksmässan i Göteborg 25–28 september
För första gången på många år deltar Samfundet på bokmässan. I De litterära sällskapens avdelning delar vi en monter med Delblancsällskapet, och vi kommer också att ha framträdanden på De litterära sällskapens scen. Medlemmar i Göteborg eller dess närhet som har tid och lust att ta några pass i vår monter är hjärtligt välkomna att höra av sig. Detaljer om detta och om höstprogrammet återkommer jag till i nästa medlemsbrev. Apropå Delblancsällskapet: boken ”Svartsyn och humor” handlar om beröringspunkterna mellan våra två författare och är mycket läsvärd. Kan köpas hos Adlibris för 200 kr.
Övrigt
Hemsida. Samfundet har för närvarande inte någon riktig hemsida utan bara en blogg, http://hjalmarbergmansamfundet.se/, där aktuell information läggs upp. DELS, De litterära sällskapens samarbetsnämnd, har planer på ett projekt där medlemssällskap för en låg kostnad kan få en hemsida jämte utbildning att handha den. Vi avser delta i det projektet och hoppas kunna sjösätta en hemsida under våren. Den som är intresserad av litterära klassiker rekommenderas att gå in på DELS:s hemsida, www.dels.nu. Där finns mycket att inhämta.
Nästa årsmöte. Eftersom vi nu har förskjutit verksamhetsåret kommer nästa årsmöte att hållas först i april eller maj 2015.
Kontakt
För ändringar av adress och andra kontaktuppgifter: sekreteraren Inger Hullberg, Järntorgsgatan 9, 703 61 Örebro, exbru@hotmail.com. För frågor om betalningar: skattmästaren Clas Jackert, Rosengårdsvägen 33, 186 33 Vallentuna, clas.jackert@gmail.com. Anmälningar, frågor om och synpunkter på verksamheten och allmänna frågor kan ställas till mig på adress Beckasinvägen 11, 152 54 Södertälje, e-post pasjogren@telia.com.
Väl mött i Hjalmar Bergman Samfundet!
Peter A. Sjögren