OBS! Rättelse OBS!

Betr. Cinematekets Hjalmar Bergman serie
gäller rätteligen
att dagens (4/12) föreställning börjar kl 18.30 (inte kl 18.00)
att en föreställning (Mästerman) äger rum lördagen den 10 december kl 14 (inte 13/12).
Hälsningar
Johan Hirschfeldt