Vid sitt årsmöte i Örebro lördag 21 september valdes Peter A. Sjögren till ordförande efter Johan Hirschfeldt, som varit Samfundets ordförande i åtta år men nu undanbett sig återval. Peter har varit styrelseledamot också i åtta år och sitter dessutom i styrelsen för DELS – de litterära sällskapens samarbetsnämnd. Nya i styrelsen är Dixie Ericson, tidigare kulturredaktör i Nerikes Allehanda; Jan Holmquist, kulturkonsult i Stockholm och sommarantikvariatsbokhandlare i  Borgholm; Arne Johnsson, författare och bibliotekarie i Lindesberg; samt Lasse Zilliacus, f.d. kormästare på Operan, översättare och librettist. Efter årsmötet höll vår styrelseledamot universitetslektor Sten Wistrand ett föredrag där han beskrev och analyserade Hjalmar Bergmans kluvenhet mellan borgerligt traditionell livsstil och den moderna tidens tekniska framsteg, som han delvis bejakade, delvis stöttes bort av.