23-25 november på Örebro slott
Hjalmar Bergmansamfundet kommer att medverka vid bokmässan på Örebro slott även i år, med seminarium, bokbord, stipendieutdelning och högläsning. Under mässans öppethållande har vi ett bokbord med försäljning av samfundets egna böcker samt titlar av Bergman, som till exempel en nyutgåva av Swedenhielms och Chefen fru Ingeborg i pocket, till mycket låga priser. Vi har också bra erbjudanden till nya medlemmar, och informerar om vår verksamhet. Bokbordet är centralt placerat i stora länssalen. Varmt välkommen dit!

Medlemmar från samfundet kommer också att medverka med kortare uppläsningar av romanavsnitt i de litterära sällskapens salong i ett av slottets tornrum.

Lördagen den 24 november 13.00
Utdelning av Hjalmar Bergmanssamfundets
stipendium för litteraturvetenskap och essäistik
För första gången delar samfundet ut sitt nyinstiftade uppsatsstipendium vid en ceremoni på stora scenen i länssalen, med pristagaren och representanter från samfundet. Det blir också intervjuer på plats.

Lördagen den 24 november 13.30
Seminarium: ”Allt mänskligt har varit och är mitt”
En presentation av Hjalmar Bergman som brevskrivare
Vid Hjalmar Bergmansamfundets seminarium om brevskrivaren Hjalmar Bergman i bernadottesalongen presenteras också utgivningen av Hjalmar Bergmans samlade brev. Under 2008 påbörjas publiceringen av breven i flera volymer, vetenskapligt redigerade och kommenterade av litteraturprofessorerna Kerstin Dahlbäck och Sverker R. Ek. Nu berättar de om sitt arbete och diskuterar Hjalmar Bergman som brevskrivare. Det bjuds också tillfälle att ställa frågor.
(Fotnot: Rubriken är ett citat ur ett brev till Ellen Key 1915.)