Ovan: byggnaden som en gång inrymde Hotel Nordland, Hjalmar Bergmans sista bostad

Välkommen till Berlin, staden där Hjalmar Bergman tillbringade en betydande del av sina sista år och där han dog på nyårsdagen 1931.

På den här resan försöker vi följa honom i spåren, men vi lär också känna dagens moderna huvudstad samt besöker Historiska museet och Sveriges ambassad. Se detaljerat program och priser i länken nedan.

Bindande anmälan görs skriftligt till ordföranden Peter A. Sjögren senast den 1 juni 2015, helst per e-post pasjogren@telia.com. Alternativt Beckasinvägen 11, 152 54 Södertälje. Obs: gäller även dem som anmält preliminärt intresse.

Anmälan måste göras i vars och ens fullständiga namn som det är skrivet i passet. Uppge också önskemål om ev. enkelrum och specialkost. Vi behöver också hem- eller e-postadress dit researrangören ska skicka faktura. Förfallodag för betalning blir 15 juni.

Program och priser Berlin för utskick