Hjalmar Bergman-samfundet, 50 år i år, delar ut ett essäpris om 8.000 kronor för vetenskapliga uppsatser och friare hållna essäer om Hjalmar Bergman och hans verk. Bidrag ska vara samfundet tillhanda senast måndagen den 1 september 2008.

Syftet med priset är både att uppmuntra bra Bergmanstudier, i vidare bemärkelse, och att gynna återväxten inom Bergmanforskningen. ”Hjalmar Bergman-samfundet vill locka nya skribenter in på äventyret att skriva något om denne författare, som inte upphör att oroa, roa och förvåna”, säger samfundets ordförande Johan Hirschfeldt.

Priset är främst tänkt för litteraturstudenter upp till och med magisternivå, men även andra skribenter är välkomna att söka.

Ansökningar mottas av styrelsen löpande fram till den 1 september. Priset delas ut för en förtjänt uppsats eller essä. Offentliggörande av pristagare sker i november 2008 vid bokmässan i Örebro.

Regler: Uppsats/essä bör omfatta totalt 25 000–150 000 tecken. Bidrag skickas på e-post som bilaga i wordfil (ska innehålla författarens namn) till pasjogren(a)telia.com eller postas i fyra exemplar till ”HjB-uppsats”, Peter A. Sjögren, Rindögatan 15, 1 tr.,
115 36 Stockholm. Bidrag ska vara samfundet tillhanda senast den 1 september 2008. Följebrev med en kortfattad presentation av författaren på några rader, samt kontaktuppgifter (namn, adress,
e-postadress, telefonnummer) ska bifogas. Ange även om uppsatsen ventilerats samt om den publicerats.

Pristagare utses av Hjalmar Bergman-samfundets styrelse efter förslag av ett prisutskott inom styrelsen. Samfundet förbehåller sig rätten att publicera insända bidrag. Eventuella reservationer mot detta måste anges i ansökan. Samfundet förbehåller sig också rätten att inte utse pristagare om insända bidrag inte håller tillräckligt hög kvalitet.

Frågor? Kontakta Peter A. Sjögren; pasjogren(a)telia.com, 08-661 37 56, 070-593 05 66.