Bokmässan på Örebro slott äger rum 29 – 30 oktober. Samfundet är representerat med bokbord och med ett program:


Allt av och om Hjalmar Bergman

Per-Olof Mattsson, universitetslektor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, berättar om arbetet med den kommande bibliografin om Hjalmar Bergman.

Tid och plats: Fredagen den 29 oktober kl 14.00 i Bernadottesalongen på Örebro slott.

Välkomna!
Johan Hirschfeldt
Ordförande