Ulf Stark i Hjalmar Begmansamfundets styrelse uppmanar sina författarkollegor att delta i samfundets essäpristävling:

”Vissa författare är kanske mer än andra författarnas författare. Såna vi går tillbaka till. Vars böcker vi aldrig blir klara med. Som sätter igång våra tankar.
För mej är Hjalmar Bergman en sån.
Han är en pessimist att bli glad av.
Det har jag blivit sedan jag gick i gymnasiet och läste Markurells i Wadköping och hoppades att pappa skulle ta intryck av den och bjuda censorer och lärarkollegium på tandläkarsprit inför mitt studentförhör.
Den som skriver den bästa essän eller uppsatsen om hans författarskap vinner priset på 8000 kronor.
Deadline är 080901.”

Text: Ulf Stark