Årsmötet i Hjalmar Bergman Samfundet avlöpte väl. 24 personer hade kopplat upp sig på zoom. Johan Hirschfeldt valdes till mötets ordförande och citerade ur Hjalmar Bergmans verk vid lämpliga punkter, tex om det kunde tänkas vara jäv att han som make till ordföranden valdes till ordförande för mötet:

Antalet danser, som en och samma kavaljer får dansa med en och samma dam, är noga bestämt för olika åldrar, släktskapsförbindelser m.m. Damer, som få sitta, behandlas enligt särskild högtidlig och finkänslig ritual. Gifta kvinnors rätt att dansa bestämmes i varje enskilt fall av Mammornas Råd, mot vars beslut intet jäv kan resas. Brott mot den rikt utbildade men fasta etiketten straffas obönhörligt genom ostracism. (Flickan i frack)

Styrelsen fick ansvarsfrihet och omvaldes. Nya revisorer valdes Nina och Bengt Ask och de avgående Inger och Berndt Öhman avtackades.

Information om att ett Hjalmar Bergman-rum är under skapande på Örebro universitet. Invigning när pandemin lättat.

Information också om att Östgötateatern sänder Clownkatekesen ur Clownen Jac med Pontus Plaenge, finns på Spotify.

Efter årsmötet berättade Kerstin Dahlbäck under rubriken Stina har fått en kamera om fotografier som finns i Hjalmar Bergman Arkivet på Stockholms universitetsbibliotek som digitaliserats av Jan Biberg tack vare bidrag från Svenska Akademien och sorterats och kommenterats av Kerstin Dahlbäck. Fotografierna ska så småningom läggas upp på Samfundets hemsida.

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *