Recension av Brev III

I Svenska Dagbladet i dag, den 17 juli 2012, har Tom Hedlund recenserat del III av Hjalmar Bergmans brev. Se http://www.svd.se/kultur/understrecket/aven-i-breven-gomde-hjalmar-bergman-sig_7349074.svd .