Här är det slutgiltiga programmet till seminariet på ABF lördag den 27 oktober om Hjalmar Bergman och Sven Delblanc. Välkomna!

https://skydrive.live.com/?cid=8c5a490e94f08a69&id=8C5A490E94F08A69!147&Bsrc=SkyMail&Bpub=SDX.SkyDrive