En första liten snabbrapport från årsmötet den 12 november 2009 i Örebro:

1. Ordföranden Johan Hirschfeldt omvaldes.
2. Följande styrelseledamöter valdes förra året och kvarstår i styrelsen:
Kerstin Dahlbäck
Carl Jan Granqvist
Inger Hullberg
Brita Molin
Åsa Mälhammar
3. Omval på två år skedde av:
Anders Clason
Magnus Florin
Peter Sjögren
Ulf Stark
Sten Wistrand
4. Nyval på två år skedde av:
Peter Alsbjer
Claes Jackert
Johan Rosell
Sonja Svensson
Återkommer med närmare information.
/ Johan Hirschfeldt