Hjalmar Bergman Samfundet

Medlemsinformation med kallelse till årsmöte lördagen den 14 november i Örebro

Kallelse till årsmötet

Medlemmarna kallas härmed till 2009 års årsmöte som äger rum lördagen den 14 november klockan 14.00 i Personalrummet. Karolinska Skolan i Örebro. Dagordning och övriga handlingar kommer att finnas på plats vid mötet.

Från klockan 13.30 serveras kaffe och smörgås och medlemmarna får tillfälle att träffas före förhandlingarna.

Efter årsmötesförhandlingarna föreläser Kerstin Dahlbäck över ämnet Egenheter och egensinne i Hjalmar Bergmans brevspråk. / Sekreteraren Inger Hullberg

Bokmässan i Örebro

På bokmässan i Örebro den 13 och 14 november deltar Samfundet med bokbord samt två seminarier. På fredagen har Ulf Stark ett ”barnprogram” i barntornet med titeln Hjalmars pappa och min, så ta gärna med barn och barnbarn och gå dit. Kl. 15.00 – 15.30.

Lördag förmiddag (exakt tid ännu ej fastslagen) presenterar Åsa Mälhammar sin doktorsavhandling En svensk harlekinad ­– Narren som motiv hos Carl Jonas Love Almqvist, Hjalmar Bergman & Lars Forssell. Avhandlingen kommer under bokmässan delas ut som gåva till medlemmarna. / sekreteraren Inger Hullberg

Ytterligare medlemsinformation – vad har hänt och vad är på gång?

Som ordförande i Hjalmar Bergman Samfundet vill jag här lämna litet mera information om vår verksamhet.

Verksamhetsåret 2008/09 var ett särskilt viktigt år för Samfundet.

Då högtidlighölls samfundets 50 år på Hjalmar Bergmans födelsedag den 19 september 2008, den dag då det samtidigt var 125 år sedan författaren föddes. Jubileumskvällen ägde rum på Börssalen med ett stort program med föredrag, uppläsningar och musik. Detta kunde genomföras med generöst ekonomiskt stöd av Svenska Akademien. En liten skrift om vad som hände under jubileumskvällen, ”Förklädnader”, kommer finnas på vårt bokbord på Bokmässan i Örebro.

I mars 2009 utkom så den första av fyra brevvolymer, Hjalmar Bergman Brev I 1897 – 1908 kommenterade av Kerstin Dahlbäck och Sverker R. Ek på Albert Bonniers förlag. Boken ingår i samfundets skriftserie. Boken har distribuerats till medlemmarna. Om någon medlem inte fått den så kontakta styrelsen. Samfundet ordnade en kväll på ABF-huset i Stockholm den 23 mars 2009 ”Sanningar med modifikation – Hjalmar Bergman som brevskrivare”.

Och till i maj 2010 väntas Brev II att komma ut! Även den volymen ingår i vår skriftserie och kommer att distribueras till medlemmarna.

I början av juni 2009 disputerade så Åsa Mälhammar med avhandlingen En svensk harlekinad. Hon presenterar ju den på Bokmässan i Örebro. Hennes bok ingår i samfundets skriftserie. Den distribueras i första hand genom personlig kontakt. Detta beror på de mycket höga portopostnaderna som vi måste försöka minimera så mycket som möjligt. Kommer Du till Bokmässan så kan Du hämta den där från vårt bokbord. Även i övrigt vill vi i första hand lämna över boken vid personliga möten i Stockholm eller Örebro. Kontakta därför gärna mig eller någon annan i styrelsen om Du vill att boken överlämnas så ordnar vi det (vilka som sitter i styrelsen framgår på hemsidan hjalmarbergman.blogspot.com). Men naturligtvis får vi i sista hand göra en del utskick per post.

Till våren 2010 planerar vi en programkväll som ska handla om Filmen och Hjalmar Bergman. Måndagen den 1 mars 2010 kl. 18 kommer Leif Furhammar till samfundet för att tala över det ämnet. Det hela kommer äga rum på ABF-huset på Sveavägen i Stockholm. Tänk på att boka in detta i almanackan redan nu!

Och till sist: för att minska portokostnaderna, om Du har en e-postadress, var snäll att anmäla den till samfundets styrelse så lägger vi in den i medlemsregistret. Många har redan gjort det men ju fler som vi kan hålla kontakt med per mail desto mer underlättar det.

Väl mött i Örebro och bästa hälsningar!

Johan Hirschfeldt

Ordf.

johan.hirschfeldt@transit.se

08/854942