Välkomna till ett seminarium om brevet som genre och de brev Hjalmar Bergman skrev under perioden 1897–1908, det vill säga då han skriver sina märkliga ”fästmansbrev” och påbörjar sin författarbana bland annat under vistelser i Florens, som blev hans ”hjärtas stad”. Professor Kerstin Dahlbäck berättar, skådespelare Mona Malm läser ur breven, skriftseriens redaktör Stina Lyles kommenterar och författare Malte Persson ”recenserar” denna första volym.

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
Tid: Måndagen den 23 mars 2009 klockan 18.00
Entré: Fri för medlemmar i Hjalmar Bergman Samfundet, övriga 50 kronor.

Alla medlemmar kommer att få ett exemplar av Brev I och övriga har tillfälle att köpa boken på plats.