Nu är det dags för Åsa Mälhammar att lägga fram sin doktorsavhandling (Stockholms universitet, Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria), en motivstudie med narrfiguren i fokus. Alla som är intresserade är välkomna att närvara vid disputationen, 13.00 i auditoriet i Humanistvillan (direkt till vänster vid T Universitetet, Frescativägen 24, Stockholm)

Avhandlingen En svensk harlekinad: Narren som litterärt motiv hos Carl Jonas Love Almqvist, Hjalmar Bergman och Lars Forssell ingår i Hjalmar Bergmansamfundets skriftserie och kommer att skickas ut till medlemmarna. Den medlem som så önskar kan hämta sitt ex i samband med disputationen.

Mer info om avhandlingen och disputationen finns på Stockholms universitets webb:
http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:213853
Läs mer eller beställ avhandlingen på förlagets webb: