Nu efter den 19 september tar vi inte emot nya ansökningar till uppsatsstipendiet. Stipendiat kommer att tillkännages vid bokmässan i Örebro slott lördagen den 24 november i år. Vi tackar för insända ansökningar.

Styrelsen tar dock löpande emot ansökningar till 2009 års stipendium, fram till den 19 september 2009.