Ett 20-tal bergmanintresserade örebroare vandrade i Hjalmar Bergmans spår med Leif Hjalmarsson som ciceron på Södra Kyrkogården i Örebro på Hjalmar Bergmans födelsedag, onsdagen den 19 september 18.30.

Så här rapporterar samfundets sekreterare, Inger Hullberg:
”Vilken beskrivning hade inte Hjalmar Bergman kunnat göra av kyrkogårdsvandringen med Leif Hjalmarsson? Regntung och skymningsblå låg sensommarhimlen över Södra Kyrkogården (eller med dess korrekta namn, Nicolai kyrkogård), vars gångar och kvarter bredde ut sig framför det tjugotal medlemmar ur samfundet som infunnit sig för att under någon timme flyttas tillbaka till Hjalmar Bergmans tid och värld. Leif Hjalmarsson, som kan sin kyrkogård och har läst sin Bergman, lyckades förmedla en kyrkogårdsförvaltares vedermödor för att hålla en begravningsplats i skick, och vilket kulturarv som han faktiskt vårdar. Vi fick en del biografiska data serverade men framförallt anekdoter, historier och litterära citat, som visade prov på Hjalmar Bergmans strålande porträtteringskonst, hans bitska penna och stora humor. Detta, i kombination med miljön – den vackra, intima lilla kyrkogården med dess fantasieggande belysning — Hjalmarssons rappa, faktaspäckade framställning och vår egen närvaro — vi sentida krumelurer — gav sammantaget en stark känsla av att Wadköping fortfarande lever. Bättre födelsedagspresent kunde inte Hjalmar Bergman fått!”
Inger Hullberg