Hjalmar Bergman Samfundets årsmöte äger rum på universitetsbiblioteket i Örebro lördagen den 21 september klockan 13. Adress: Fakultetsgatan 1. Den som så önskar kan köpa en lättare lunch som serveras 12.15. Efter förhandlingarna följer föredrag av universitetslektorn och styrelseledamoten i Samfundet Sten Wistrand: ’Men barn i en stat, en modern stat, det är ett oting’. Hjalmar Bergman och det moderna samhället. I samband med årsmötet invigs en liten utställning över Hjalmar Bergman. En fylligare kallelse kommer till Samfundets medlemmar de första dagarna i september.