Den 10 september 18.00 presenteras den nya boken ”Svartsyn och humor. Om Hjalmar Bergman och Sven Delblanc” på ABF på Sveavägen i Stockholm. Programrubriken är: ”Hjalmar Bergman och Sven Delblanc – är de fortfarande aktuella?” Medverkande: Lars Ahlbom och Kerstin Dahlbäck. Skådespelaren Hannes Meidal medverkar med uppläsning.
”Svartsyn och humor” återger föredragen vid Delblancsällskapets och Hjalmar Bergman Samfundets seminarium hösten 2012. Medverkande: Lars Lönnroth, Conny Svensson, Lars Ahlbom, Claes-Magnus Hugoh, Åsa Mälhammar, Sten Wistrand, Kerstin Dahlbäck och Hans-Göran Ekman. Den är illustrerad och innehåller 223 sidor. Boken säljes till förmånspris.