Årsmötet ägde rum i dag på Dalarö. Ny styrelseledamot, efter Magnus Florin, är Göran Everdahl. Efter årsmötet gjorde vi en mycket lyckad utflykt i sol och sommarlik värme till Segelholmen, Hjalmar och Stina Bergmans sommarnöje under ca 15 år. Här skrev HjB flera av sina största romaner, bl.a. En döds memoarer, Markurells i Wadköping, Farmor och vår Herre och Chefen fru Ingeborg. Varmt tack till nuvarande ägarna Fredrik och Liv Sandin för guidning och generöst värdskap!