Så var bokmässan över! I fyra dagar har vi från Hjalmar Bergman Samfundet och Delblancsällskapet stått i vår gemensamma monter och försökt få passerande mässbesökare att intressera sig för våra författare. Jag tycker det har gått hyggligt: fyra nya medlemmar har vi fått och ett dussintal böcker har vi sålt. På de litterära sällskapens scen drog Lars Lönnroth och Kerstin Dahlbäck stor publik med sin anföranden. Vi stöttar aktivt DELS:s (De litterära sällskapens samarbetsnämnd) upprop till stöd för systemet med kommunala fristäder för svenska författare: läs mer  på DELS:s webbsida http://www.dels.nu/fristadsprojektet/varna-fristadssystemet-delta-dels-protestaktion-protestera-pa-bloggen-har/.

Kommer vi tillbaka nästa år? För tidigt att säga, det är mycket som ska klaffa. Men låt oss hoppas!

Peter A. Sjögren