Svenska Dagbladet

Den avslutande delen i utgåvan av Hjalmar Bergmans brev recenserades i Svenska Dagbladet den 28 april. Recensent är Tom Hedlund, som även recenserade del III häromåret.

Om utgåvan skriver han: ”Kerstin Dahlbäck har genomfört ett krävande ensamarbete med redigeringen av dessa ofta svårdaterade och ibland även svårlästa brev; i de fylliga noterna presenterar hon omnämnda personer och förklarar dessutom såväl sammanhang som enskilda ord.”

Läs hela recensionen här:
http://www.svd.se/kultur/understrecket/hjalmar-bergmans-forfall-blottas-i-breven_3506830.svd.

Bild av David Hall, licensierad enligt CC BY 2.0