Den filmkväll, Hjalmar Bergman och filmen, som här tidigare har aviserats till den 1 mars måste tyvärr ställas in. Skälet är att kostnaderna, dvs. visningsersättningen för filmklippen, visat sig bli alltför höga för samfundet. Detta beklagas mycket. / Johan Hirschfeldt