brev4

Nu utkommer fjärde och sista delen i den vetenskapliga utgåvan av Hjalmar Bergmans brev. Därmed är ett långt och arbetsamt projekt avslutat. Hjalmar Bergman Samfundet tackar Albert Bonniers Förlag för aldrig sviktande stöd och entusiasm, men det största tacket går till redaktören, professor Kerstin Dahlbäck. Hon har den allra största förtjänsten av projektet kunde slutföras.

Här kan man läsa mer om sista bandet: http://www.albertbonniersforlag.se/bocker/svensk-skonlitteratur/b/brev-iv/?id=&epslanguage=sv .