Hjalmar Bergmansamfundet är ett litterärt sällskap som stödjer forskning, publicerar skrifter och bedriver programverksamhet om Bergman och hans verk sedan 1958. Enligt stadgarna ska samfundet verka för att sprida och fördjupa intresset för Hjalmar Bergman och hans författarskap.

Hjalmar Bergmansamfundet vill främja läsningen av hans verk, diskussioner, föredrag, uppsättningar av Bergmans dramatik, forskning om och utgivning av Bergmans verk och bergmaniana.

Samfundet kontaktas via sekreterare Inger Hullberg, Järntorgsgatan 9, 703 61 Örebro, tfn 019-14 56 60 eller e-post exbru@hotmail.com, eller ordförande Johan Hirschfeldt, johan.hirschfeldt@swipnet.se, tfn 08-85 49 42, eller skriv till Hjalmar Bergmansamfundet c/o Johan Hirschfeldt, Stockholmsvägen 74, 182 74 Stocksund. Frågor om medlemsregister, boklager och fakturor och avgifter mm handhas av skattmästare Brita Molin, Sturegatan 16, 702 14 Örebro, tfn 019-32 06 37, brita.molin@ub.oru.se.