Samfundets nye ordförande är Johan Hirschfeldt, president i Svea hovrätt. Johan Hirschfeldt är född 1942, bor i Stocksund utanför Stockholm och är gift med Ingar Beckman Hirschfeldt som är bibliotekarie och chef för Talboks- och punktskriftsbiblioteket. Hans intressen vid sidan av juridiken är främst humanistiska.

Så här berättar Johan Hirschfeldt själv om sitt förhållande till Hjalmar Bergman:

”Jag mötte Hjalmar Bergman först genom högläsning i familjen. Min far läste Markurells i Wadköping för oss när jag var mycket ung, och vi talade mycket om hans författarskap. Johannes Edfeldts upplaga av Hjalmar Bergmans samlade verk växte vartefter och stod i röda band i bokhyllan.

Sedan blev det mera Hjalmar Bergman på skolteatern (Anders Ek som Nathan och Naima Wifstrand i Farmor och Vår Herre) och i gymnasiet, där jag minns att vi läste Markurells och min svensklektor analyserade inledningen med humlan och råttan. Senare läste vi även Jag, Ljung och Medardus.

I tonåren läste jag också Vi Bookar, Krokar och Rothar. Den speglade den svenska moderna historien och gjorde ett starkt intryck på mig. Att sedan efter 40 år läsa Kerstin Ekmans och Sven Christer Swahns essäer om den romanen i samfundets senaste vackra skrift, Himmel, helvete och galenskap gjorde att den romanen direkt levde upp igen på ett märkligt sätt.

Annars är det nog Herr von Hancken som är min favorit med pastisch, galenskap och absurditet. Det är min bergmanska omläsningsbok.

Under de senaste åren har jag täppt till en del luckor. Loewenhistorier överraskade mig med sin intensitet och Mor i Sutre med sin symbolism. De senaste tre somrarna har jag läst Erik Hjalmar Linders trebandbiografi och nu i somras läste jag Chefen fru Ingeborg.